Sikuki

- Nuuk Harbour A/S

7.7 m/s

Nutaarsiassat

Sikukip suleriaasissamisut tunngavissai nutarterneqarput

15. april 2017-imiit Sikuki Nuuk Harbour A/S-ip suleriaasissamut tunngavissiai nutaat atuutilissapput.

Nutaarsiassaq tamaat atuaruk ugguuna